MISSION

“Vatra” Psycho-Social Center works for the prevention of human trafficking, domestic violence and other forms of gender- based violence, protection of survivors of these phenomena in Albania, and their socio-economic empowerment through information, education, advocacy, residential and community services.

VISION

Act together for a society free from exploitation, violence, abuse and discrimination!

Vatra's Awards

award-icon

LEGISLATION

@qendravatra
 • ✅Fokus grup me ofruesit e shërbimeve shtetërore dhe joshtetërore lidhur me nevojat për shërbime dhe situata aktuale e ofrimit të shërbimeve për grupet në nevojë në bashkinë Vlorë.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

✅Focus group with state and non-state service providers regarding the needs for services and the current situation of service provision for groups in need in the municipality of Vlora.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - @IRIS network" financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
 • ✅Takim konsultues me anëtarë të komunitetit nga grupet e pafavorizuara ekonomikisht në bashkinë Vlorë, me qëllim mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS network ”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪️

✅Consultative meeting with community members from economically disadvantaged groups in the municipality of Vlora, in order to collect inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
 • “Kur pikturoj më duket sikur shpreh ato që nuk i them dot me fjalë”🧑🏻‍🎨🖼️
Ndonjëherë fjalët nuk mjaftojnë! 
Nëpërmjet artit mund përfitueset mund të shprehin emocionet dhe ndjesitë e tyre.🗣️
Terapia e artit dhe rekreativiteti ndihmojnë përfitueset të shprehin veten e tyre dhe të kryejnë aktivitete shplodhëse të cilat u falin kënaqësi. Realizimi i veprave artistike redukton stresin, ankthin dhe depresionin duke rritur vet-vlerësimin, konfidencën dhe përmbushjen. 🎨🖌️
Punimet e mëposhtme janë realizuar nga përfitueset e strehëzës të qendrës psiko-sociale “Vatra”.🩵
•
#qendravatra #qendrapsikosocialevatra
 • Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
 • 1 Qershori është Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. 👧🏻
Fëmijët kanë të drejtë të jetojnë të lirë, të shkollohen, dëgjohen dhe të mos dhunohen.🎈
Qëndra Vatra ju uron Gëzuar 1 Qershorin të gjithë fëmijëve në Shqipëri dhe në të gjithë botën. 🌎🩵🩷
•
#1qershori #1qershoriditaefëmijëve #gezuar1qershorin
 • ▪Takim konsultues me përfaqësues të komunitetit nga personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Vlorë 📍, lidhur me mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026. 

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Forcimi i kapaciteteve dhe angazhimi i politikave të ofruesve të shërbimeve komunitare - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪Consultative meeting with community members, people with disabilities in the municipality of Vlore📍, regarding the collection of inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

This activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
 • ✅U përmbyllën me sukses 1️⃣0️⃣ seancat e Ciklit të Këshillimit drejt Punësimit.

Pjesëmarrësit gjatë seancave punuan lidhur me temat si më poshtë: 

Tema1: Prezantimi i objektivave të ciklit të këshillimit si dhe njohja me pjesëmarrësit.
Tema2: Ku dhe si të kërkojmë punë? Analiza SWOT
Tema3: Hartimi i CV-së dhe letrës time te motivimit.
Tema4: Sfidat dhe benefitet e vetëpunësimit. 
Tema5: Rubrikat e një plani biznesi
Tema6: Mbedhja e informacioneve të nevojshme për ndërtimin e një plani biznesi. 
Tema7-8: Ndërtimi i një plani biznesi (me mbështetjen e trajnerit) 
Tema 9: Prezantimi i planit të biznesit me anëtarët e grupit. 
Tema 10: Vlerësimi i sesioneve të trajnimit.

Ata hodhën idetë e tyre në planet e biznesit dhe janë gati për të aplikuar për financimin e tyre plotësisht apo pjesërisht pranë AKPA ( Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive).

ℹ️Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
 • ▶Vijon puna me seancat e ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. 

Pjesë e takimit ishin dhe 2 ekspertë që do të mbështesin pjesëmarrësit tanë në finalizimin e planeve të biznesit. 
Pjesëmarrësit ishin të lirshem dhe ndanë idetë e biznesit midis tyre dhe me ekspertët.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
✅Fokus grup me ofruesit e shërbimeve shtetërore dhe joshtetërore lidhur me nevojat për shërbime dhe situata aktuale e ofrimit të shërbimeve për grupet në nevojë në bashkinë Vlorë.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

✅Focus group with state and non-state service providers regarding the needs for services and the current situation of service provision for groups in need in the municipality of Vlora.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - @IRIS network" financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
✅Fokus grup me ofruesit e shërbimeve shtetërore dhe joshtetërore lidhur me nevojat për shërbime dhe situata aktuale e ofrimit të shërbimeve për grupet në nevojë në bashkinë Vlorë.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

✅Focus group with state and non-state service providers regarding the needs for services and the current situation of service provision for groups in need in the municipality of Vlora.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - @IRIS network" financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
✅Fokus grup me ofruesit e shërbimeve shtetërore dhe joshtetërore lidhur me nevojat për shërbime dhe situata aktuale e ofrimit të shërbimeve për grupet në nevojë në bashkinë Vlorë.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

✅Focus group with state and non-state service providers regarding the needs for services and the current situation of service provision for groups in need in the municipality of Vlora.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - @IRIS network" financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
✅Fokus grup me ofruesit e shërbimeve shtetërore dhe joshtetërore lidhur me nevojat për shërbime dhe situata aktuale e ofrimit të shërbimeve për grupet në nevojë në bashkinë Vlorë. ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian. ✅Focus group with state and non-state service providers regarding the needs for services and the current situation of service provision for groups in need in the municipality of Vlora. ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - @IRIS network" financially supported by the European Union. #IRISNetwork #fundedbytheeu
2 days ago
View on Instagram |
1/8
✅Takim konsultues me anëtarë të komunitetit nga grupet e pafavorizuara ekonomikisht në bashkinë Vlorë, me qëllim mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS network ”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪️

✅Consultative meeting with community members from economically disadvantaged groups in the municipality of Vlora, in order to collect inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
✅Takim konsultues me anëtarë të komunitetit nga grupet e pafavorizuara ekonomikisht në bashkinë Vlorë, me qëllim mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS network ”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪️

✅Consultative meeting with community members from economically disadvantaged groups in the municipality of Vlora, in order to collect inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
✅Takim konsultues me anëtarë të komunitetit nga grupet e pafavorizuara ekonomikisht në bashkinë Vlorë, me qëllim mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026.

ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS network ”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪️

✅Consultative meeting with community members from economically disadvantaged groups in the municipality of Vlora, in order to collect inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
✅Takim konsultues me anëtarë të komunitetit nga grupet e pafavorizuara ekonomikisht në bashkinë Vlorë, me qëllim mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026. ℹKy aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë - IRIS network ”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian. ▪️ ✅Consultative meeting with community members from economically disadvantaged groups in the municipality of Vlora, in order to collect inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026. ℹThis activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union. #IRISNetwork #fundedbytheeu
5 days ago
View on Instagram |
2/8
“Kur pikturoj më duket sikur shpreh ato që nuk i them dot me fjalë”🧑🏻‍🎨🖼️
Ndonjëherë fjalët nuk mjaftojnë! 
Nëpërmjet artit mund përfitueset mund të shprehin emocionet dhe ndjesitë e tyre.🗣️
Terapia e artit dhe rekreativiteti ndihmojnë përfitueset të shprehin veten e tyre dhe të kryejnë aktivitete shplodhëse të cilat u falin kënaqësi. Realizimi i veprave artistike redukton stresin, ankthin dhe depresionin duke rritur vet-vlerësimin, konfidencën dhe përmbushjen. 🎨🖌️
Punimet e mëposhtme janë realizuar nga përfitueset e strehëzës të qendrës psiko-sociale “Vatra”.🩵
•
#qendravatra #qendrapsikosocialevatra
“Kur pikturoj më duket sikur shpreh ato që nuk i them dot me fjalë”🧑🏻‍🎨🖼️
Ndonjëherë fjalët nuk mjaftojnë! 
Nëpërmjet artit mund përfitueset mund të shprehin emocionet dhe ndjesitë e tyre.🗣️
Terapia e artit dhe rekreativiteti ndihmojnë përfitueset të shprehin veten e tyre dhe të kryejnë aktivitete shplodhëse të cilat u falin kënaqësi. Realizimi i veprave artistike redukton stresin, ankthin dhe depresionin duke rritur vet-vlerësimin, konfidencën dhe përmbushjen. 🎨🖌️
Punimet e mëposhtme janë realizuar nga përfitueset e strehëzës të qendrës psiko-sociale “Vatra”.🩵
•
#qendravatra #qendrapsikosocialevatra
“Kur pikturoj më duket sikur shpreh ato që nuk i them dot me fjalë”🧑🏻‍🎨🖼️
Ndonjëherë fjalët nuk mjaftojnë! 
Nëpërmjet artit mund përfitueset mund të shprehin emocionet dhe ndjesitë e tyre.🗣️
Terapia e artit dhe rekreativiteti ndihmojnë përfitueset të shprehin veten e tyre dhe të kryejnë aktivitete shplodhëse të cilat u falin kënaqësi. Realizimi i veprave artistike redukton stresin, ankthin dhe depresionin duke rritur vet-vlerësimin, konfidencën dhe përmbushjen. 🎨🖌️
Punimet e mëposhtme janë realizuar nga përfitueset e strehëzës të qendrës psiko-sociale “Vatra”.🩵
•
#qendravatra #qendrapsikosocialevatra
“Kur pikturoj më duket sikur shpreh ato që nuk i them dot me fjalë”🧑🏻‍🎨🖼️
Ndonjëherë fjalët nuk mjaftojnë! 
Nëpërmjet artit mund përfitueset mund të shprehin emocionet dhe ndjesitë e tyre.🗣️
Terapia e artit dhe rekreativiteti ndihmojnë përfitueset të shprehin veten e tyre dhe të kryejnë aktivitete shplodhëse të cilat u falin kënaqësi. Realizimi i veprave artistike redukton stresin, ankthin dhe depresionin duke rritur vet-vlerësimin, konfidencën dhe përmbushjen. 🎨🖌️
Punimet e mëposhtme janë realizuar nga përfitueset e strehëzës të qendrës psiko-sociale “Vatra”.🩵
•
#qendravatra #qendrapsikosocialevatra
“Kur pikturoj më duket sikur shpreh ato që nuk i them dot me fjalë”🧑🏻‍🎨🖼️ Ndonjëherë fjalët nuk mjaftojnë! Nëpërmjet artit mund përfitueset mund të shprehin emocionet dhe ndjesitë e tyre.🗣️ Terapia e artit dhe rekreativiteti ndihmojnë përfitueset të shprehin veten e tyre dhe të kryejnë aktivitete shplodhëse të cilat u falin kënaqësi. Realizimi i veprave artistike redukton stresin, ankthin dhe depresionin duke rritur vet-vlerësimin, konfidencën dhe përmbushjen. 🎨🖌️ Punimet e mëposhtme janë realizuar nga përfitueset e strehëzës të qendrës psiko-sociale “Vatra”.🩵 • #qendravatra #qendrapsikosocialevatra
7 days ago
View on Instagram |
3/8
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë.
•
Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. 
Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv.
•
Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. 
•
@gruajatekgruaja 
@unwomenalbania 
@zdb_shkoder
Qendra Psiko-Sociale "Vatra", Organizata “Gruaja tek Gruaja” dhe Departamenti i Drejtësisë organizuan forumin me temë “Përmirësimi i rolit të baballarëve”, ku morën pjesë 60 studente dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë. • Në pjesën e parë të këtij forumi u trajtua tema për rolin e baballarëve në edukimin dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. Të rinjtë, të ndarë në grupe, diskutuan për çështjet e gjinisë, dhunën në familje, stereotipet gjinore dhe ndikimin e tyre në prindërimin e baballarëve. Një vlerësim dhe vëmëndje të veçantë morën mesazhet e djemve për prindërimin pozitiv. • Ky aktivitet u mbështet nga UN Women në kuadër të projektit “Championing Fatherhood: Engaging, Educating, Empowering” që financohet nga Qeveria Suedeze. • @gruajatekgruaja @unwomenalbania @zdb_shkoder
2 weeks ago
View on Instagram |
4/8
1 Qershori është Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. 👧🏻
Fëmijët kanë të drejtë të jetojnë të lirë, të shkollohen, dëgjohen dhe të mos dhunohen.🎈
Qëndra Vatra ju uron Gëzuar 1 Qershorin të gjithë fëmijëve në Shqipëri dhe në të gjithë botën. 🌎🩵🩷
•
#1qershori #1qershoriditaefëmijëve #gezuar1qershorin
1 Qershori është Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. 👧🏻 Fëmijët kanë të drejtë të jetojnë të lirë, të shkollohen, dëgjohen dhe të mos dhunohen.🎈 Qëndra Vatra ju uron Gëzuar 1 Qershorin të gjithë fëmijëve në Shqipëri dhe në të gjithë botën. 🌎🩵🩷 • #1qershori #1qershoriditaefëmijëve #gezuar1qershorin
3 weeks ago
View on Instagram |
5/8
▪Takim konsultues me përfaqësues të komunitetit nga personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Vlorë 📍, lidhur me mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026. 

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Forcimi i kapaciteteve dhe angazhimi i politikave të ofruesve të shërbimeve komunitare - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪Consultative meeting with community members, people with disabilities in the municipality of Vlore📍, regarding the collection of inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

This activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
▪Takim konsultues me përfaqësues të komunitetit nga personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Vlorë 📍, lidhur me mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026. 

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Forcimi i kapaciteteve dhe angazhimi i politikave të ofruesve të shërbimeve komunitare - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪Consultative meeting with community members, people with disabilities in the municipality of Vlore📍, regarding the collection of inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

This activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
▪Takim konsultues me përfaqësues të komunitetit nga personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Vlorë 📍, lidhur me mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026. 

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Forcimi i kapaciteteve dhe angazhimi i politikave të ofruesve të shërbimeve komunitare - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪Consultative meeting with community members, people with disabilities in the municipality of Vlore📍, regarding the collection of inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

This activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
▪Takim konsultues me përfaqësues të komunitetit nga personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Vlorë 📍, lidhur me mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026. 

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Forcimi i kapaciteteve dhe angazhimi i politikave të ofruesve të shërbimeve komunitare - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

▪Consultative meeting with community members, people with disabilities in the municipality of Vlore📍, regarding the collection of inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026.

This activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union.

#IRISNetwork 
#fundedbytheeu
▪Takim konsultues me përfaqësues të komunitetit nga personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Vlorë 📍, lidhur me mbledhjen e inputeve për hartimin dhe finalizimin e Planit Social Lokal, 2024-2026. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit. “Forcimi i kapaciteteve dhe angazhimi i politikave të ofruesve të shërbimeve komunitare - IRIS PROGRESS”, Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian. ▪Consultative meeting with community members, people with disabilities in the municipality of Vlore📍, regarding the collection of inputs for the drafting and finalization of the Local Social Plan, 2024-2026. This activity was carried out in the framework of the project: "Participatory engagement to strengthen policies and services in Vlora Municipality - IRIS network " financially supported by the European Union. #IRISNetwork #fundedbytheeu
3 weeks ago
View on Instagram |
6/8
✅U përmbyllën me sukses 1️⃣0️⃣ seancat e Ciklit të Këshillimit drejt Punësimit.

Pjesëmarrësit gjatë seancave punuan lidhur me temat si më poshtë: 

Tema1: Prezantimi i objektivave të ciklit të këshillimit si dhe njohja me pjesëmarrësit.
Tema2: Ku dhe si të kërkojmë punë? Analiza SWOT
Tema3: Hartimi i CV-së dhe letrës time te motivimit.
Tema4: Sfidat dhe benefitet e vetëpunësimit. 
Tema5: Rubrikat e një plani biznesi
Tema6: Mbedhja e informacioneve të nevojshme për ndërtimin e një plani biznesi. 
Tema7-8: Ndërtimi i një plani biznesi (me mbështetjen e trajnerit) 
Tema 9: Prezantimi i planit të biznesit me anëtarët e grupit. 
Tema 10: Vlerësimi i sesioneve të trajnimit.

Ata hodhën idetë e tyre në planet e biznesit dhe janë gati për të aplikuar për financimin e tyre plotësisht apo pjesërisht pranë AKPA ( Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive).

ℹ️Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
✅U përmbyllën me sukses 1️⃣0️⃣ seancat e Ciklit të Këshillimit drejt Punësimit.

Pjesëmarrësit gjatë seancave punuan lidhur me temat si më poshtë: 

Tema1: Prezantimi i objektivave të ciklit të këshillimit si dhe njohja me pjesëmarrësit.
Tema2: Ku dhe si të kërkojmë punë? Analiza SWOT
Tema3: Hartimi i CV-së dhe letrës time te motivimit.
Tema4: Sfidat dhe benefitet e vetëpunësimit. 
Tema5: Rubrikat e një plani biznesi
Tema6: Mbedhja e informacioneve të nevojshme për ndërtimin e një plani biznesi. 
Tema7-8: Ndërtimi i një plani biznesi (me mbështetjen e trajnerit) 
Tema 9: Prezantimi i planit të biznesit me anëtarët e grupit. 
Tema 10: Vlerësimi i sesioneve të trajnimit.

Ata hodhën idetë e tyre në planet e biznesit dhe janë gati për të aplikuar për financimin e tyre plotësisht apo pjesërisht pranë AKPA ( Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive).

ℹ️Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
✅U përmbyllën me sukses 1️⃣0️⃣ seancat e Ciklit të Këshillimit drejt Punësimit.

Pjesëmarrësit gjatë seancave punuan lidhur me temat si më poshtë: 

Tema1: Prezantimi i objektivave të ciklit të këshillimit si dhe njohja me pjesëmarrësit.
Tema2: Ku dhe si të kërkojmë punë? Analiza SWOT
Tema3: Hartimi i CV-së dhe letrës time te motivimit.
Tema4: Sfidat dhe benefitet e vetëpunësimit. 
Tema5: Rubrikat e një plani biznesi
Tema6: Mbedhja e informacioneve të nevojshme për ndërtimin e një plani biznesi. 
Tema7-8: Ndërtimi i një plani biznesi (me mbështetjen e trajnerit) 
Tema 9: Prezantimi i planit të biznesit me anëtarët e grupit. 
Tema 10: Vlerësimi i sesioneve të trajnimit.

Ata hodhën idetë e tyre në planet e biznesit dhe janë gati për të aplikuar për financimin e tyre plotësisht apo pjesërisht pranë AKPA ( Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive).

ℹ️Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
✅U përmbyllën me sukses 1️⃣0️⃣ seancat e Ciklit të Këshillimit drejt Punësimit.

Pjesëmarrësit gjatë seancave punuan lidhur me temat si më poshtë: 

Tema1: Prezantimi i objektivave të ciklit të këshillimit si dhe njohja me pjesëmarrësit.
Tema2: Ku dhe si të kërkojmë punë? Analiza SWOT
Tema3: Hartimi i CV-së dhe letrës time te motivimit.
Tema4: Sfidat dhe benefitet e vetëpunësimit. 
Tema5: Rubrikat e një plani biznesi
Tema6: Mbedhja e informacioneve të nevojshme për ndërtimin e një plani biznesi. 
Tema7-8: Ndërtimi i një plani biznesi (me mbështetjen e trajnerit) 
Tema 9: Prezantimi i planit të biznesit me anëtarët e grupit. 
Tema 10: Vlerësimi i sesioneve të trajnimit.

Ata hodhën idetë e tyre në planet e biznesit dhe janë gati për të aplikuar për financimin e tyre plotësisht apo pjesërisht pranë AKPA ( Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive).

ℹ️Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
✅U përmbyllën me sukses 1️⃣0️⃣ seancat e Ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. Pjesëmarrësit gjatë seancave punuan lidhur me temat si më poshtë: Tema1: Prezantimi i objektivave të ciklit të këshillimit si dhe njohja me pjesëmarrësit. Tema2: Ku dhe si të kërkojmë punë? Analiza SWOT Tema3: Hartimi i CV-së dhe letrës time te motivimit. Tema4: Sfidat dhe benefitet e vetëpunësimit. Tema5: Rubrikat e një plani biznesi Tema6: Mbedhja e informacioneve të nevojshme për ndërtimin e një plani biznesi. Tema7-8: Ndërtimi i një plani biznesi (me mbështetjen e trajnerit) Tema 9: Prezantimi i planit të biznesit me anëtarët e grupit. Tema 10: Vlerësimi i sesioneve të trajnimit. Ata hodhën idetë e tyre në planet e biznesit dhe janë gati për të aplikuar për financimin e tyre plotësisht apo pjesërisht pranë AKPA ( Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive). ℹ️Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️ Inclusive EduJobs - Albania
3 weeks ago
View on Instagram |
7/8
▶Vijon puna me seancat e ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. 

Pjesë e takimit ishin dhe 2 ekspertë që do të mbështesin pjesëmarrësit tanë në finalizimin e planeve të biznesit. 
Pjesëmarrësit ishin të lirshem dhe ndanë idetë e biznesit midis tyre dhe me ekspertët.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
▶Vijon puna me seancat e ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. 

Pjesë e takimit ishin dhe 2 ekspertë që do të mbështesin pjesëmarrësit tanë në finalizimin e planeve të biznesit. 
Pjesëmarrësit ishin të lirshem dhe ndanë idetë e biznesit midis tyre dhe me ekspertët.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
▶Vijon puna me seancat e ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. 

Pjesë e takimit ishin dhe 2 ekspertë që do të mbështesin pjesëmarrësit tanë në finalizimin e planeve të biznesit. 
Pjesëmarrësit ishin të lirshem dhe ndanë idetë e biznesit midis tyre dhe me ekspertët.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
▶Vijon puna me seancat e ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. 

Pjesë e takimit ishin dhe 2 ekspertë që do të mbështesin pjesëmarrësit tanë në finalizimin e planeve të biznesit. 
Pjesëmarrësit ishin të lirshem dhe ndanë idetë e biznesit midis tyre dhe me ekspertët.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
▶Vijon puna me seancat e ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. 

Pjesë e takimit ishin dhe 2 ekspertë që do të mbështesin pjesëmarrësit tanë në finalizimin e planeve të biznesit. 
Pjesëmarrësit ishin të lirshem dhe ndanë idetë e biznesit midis tyre dhe me ekspertët.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️

Inclusive EduJobs - Albania
▶Vijon puna me seancat e ciklit të Këshillimit drejt Punësimit. Pjesë e takimit ishin dhe 2 ekspertë që do të mbështesin pjesëmarrësit tanë në finalizimin e planeve të biznesit. Pjesëmarrësit ishin të lirshem dhe ndanë idetë e biznesit midis tyre dhe me ekspertët. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i burrave dhe grave Rome dhe Egjiptiane në bashkinë Vlorë”, mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.✔️ Inclusive EduJobs - Albania
3 weeks ago
View on Instagram |
8/8

Donate

Iban in All : AL49208261290000061000038601

Iban in € : AL22208261290000061000038602

Iban in $ : AL22208261290000061000038603

ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS

Declarations/Open Letters/Media Communications/Other publications

The tragic news of the 41-year-old woman

The tragic news of the 41-year-old woman, mother of 4 young children, who ended her life after being abused, blackmailed, and bullied, is an ALARM BELL for the situation of violence against girls and women in Albanian society

Justice must speak, the guilty must be punished!

Civil society organizations working to protect women’s rights, human rights activists, members of civil society, independent media, and free journalists, as well as free professionals in the social field, are protesting today in front of the Prosecutor’s Office of the First Instance of the General Jurisdiction in Vlore

"Today, on the EU Anti-Trafficking Day, we call on the leaders of the EU and member states to ensure that victims of human trafficking can effectively claim and assess their rights within the European Union."

Civil society organizations working to protect women’s rights, human rights activists, members of civil society, independent media, and free journalists, protest today in front of the Prosecutor’s Office of the First Instance of the General Jurisdiction in Vlore, demanding: