Manuale

Cikli i temave me titull “Të njohim dhe parandalojmë trafikimin e personave”, për nxënësit e shkollave dhe studentë, prodhuar nga Qendra Psiko-Sociale Vatra

Lexo më shumë

Ky manual synon t’u vijë në ndihmë të gjithë atyre që kanë për qëllim të edukojnë fëmijët dhe të rinjtë mbi fenomenin e trafikimit, pasojat që ai lë te viktimat, rëndësinë e parandalimit të trafikimit dhe aktorët e përfshirë. Ai bazohet mbi përvojën e qendrës “VA TRA ”, e cila ofron ndihmë për viktimat e trafikimit dhe punon në këtë fushë prej më shumë se 20 vjetësh..

Manual me titull “Trafikimi i personave”, prodhuar nga Qendra Psiko-Sociale Vatra

Lexo më shumë

Cikël temash për nxënës të shkollave të mesme dhe studentë. Realizuar nga Qendra Psiko-Sociale “Vatra” në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me mbështetjen financiare të Fondacionit Suedez Postkod.

CIKEL TEMASH MBI TRAFIKIMIN NJEREZOR

CIKEL TEMASH MBI TRAFIKIMIN NJEREZOR

Lexo më shumë

Botimi i këtij programi mësimor është një tjetër sukses i arritur nga “Vatra”, në këto vjettë punës së saj në luftë kundër trafikut të qenieve njerëzore. Duke parë rëndësinë e përdorimit të tij nga të rinjtë dhe të rejat, nxënës të shkollave të mesme dhe të larta, do të falenderonim Organizatën Ndihma e Kishës Norvegjeze, që mundësoi botimin e tij .

Manual: “E kaluara ime mbeti pas” Histori rastesh të ish viktimave të trafikimit të ri/integruara në jetën sociale

Manual: “E kaluara ime mbeti pas” Histori rastesh të ish viktimave të trafikimit të ri/integruara në jetën sociale

Lexo më shumë

Realizuar nga Qendra Psiko-Sociale “Vatra” dhe Qendra Shqiptare për Rehabilitimin e Traumës dhe Torturës, me fonde të Ministrisë së Jashtme Norvegjeze nëpërmjet Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut KEPAD, Greqi.