vatralogo
Home Përshtypje Indeksi Kontakto
English
Rreth nesh Struktura Projektet Botime Partnerët dhe Donatorët Të rejat Foto Galeri Çmime dhe mirënjohje
partner
 
 
contact
 Na Kontaktoni
ADRESA

Qendra Psiko - Sociale "Vatra"

Rruga Nermin Vlora Falaski,
Nd.1, H 11, Ap 8. 9402
Vlore Shqiperi

 

 
TEL / FAX
+355 33 22 40 78
+ 355 69 88 84 613 (24 orë)
 
E-MAIL

info@qendravatra.org.al

 
Get the Flash Player to see this rotator.
Qendra Psiko-Sociale "Vatra" është një organizatë shqiptare jofitimprurëse, e cila ofron shërbime dhe ekspertizë për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit njerëzor, viktimave të dhunës në familje e të gjitha formave të dhunës me bazë gjinore si dhe fëmijët e tyre.
 
Qendra Psiko-Sociale "Vatra" është e dedikuar në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe të gjitha formave të dhunës, si dhe punon për mbrojtjen dhe përfshirjen sociale të viktimave të këtyre fenomeneve nëpërmjet programeve të informimit, edukimit, advokimit dhe shërbimeve sociale rezidenciale dhe komunitare. Grupet e synuara të mbështetura nga Qendra Psiko-Sociale "Vatra" përfshijnë shtresat në nevojë, veçanërisht gratë, vajzat, të rinjtë dhe fëmijët.
 
Për planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të saj Qendra Psiko - Sociale "Vatra" udhëhiqet dhe bën përpjekje për:
 
  • përmbushjen e linjave të strategjive dhe planeve kombëtare të veprimit për luftën kundër trafikimit të qënieve njerëzore, strategjive kombëtare kundër dhunës me bazë gjinore.
  • zbatimin e detyrimeve si anëtare e Autoritetit Kombëtar Përgjegjës Antitrafikim (me rotacion), anëtare nënshkruese e Mekanizmit Kombëtar Referimit të viktimave/ viktimave të mundshme të Trafikimit anëtare e Mekanizmit Lokal Kundër Dhunës në disa qarqe, kryesisht të Shqipërisë së Jugut.
 
Në mbështetje të veprimtarisë së saj Vatra bashkëpunon ngushtësisht me institucionet përgjegjëse dhe organizata aktive në fushën e mbrojtjes së viktimave të trafikimit, viktimave të dhunës dhe abuzimit.
 
Vatra është anëtare e disa rrjeteve e koalicioneve të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare (shiko rubriken Partnerët dhe Donatorët).
 
Gjatë këtyre 23 viteve punë dhe arritje në fushat ku operon, Vatra është nderuar me çmime kombëtare e nderkombëtare (shiko rubrikën Çmime dhe mirënjohje)
 

Sukseset e arritura në punën e bërë në luftën kundër fenomeneve të trafikimit njerëzor dhe të gjitha formave të dhunës, Vatra ia dedikon edhe mbështetjes dhe vlerësimit nga donatorët kombëtar e ndërkombëtar (shiko rubrikën Partnerët dhe Donatorët)

 
 
Video informuese mbi dhunën me bazë gjinore
Video informuese mbi trafikimin e qenieve njerezore realizuar nga Qendra Psiko-Sociale Vatra!
20 vjet së bashku për një shoqëri pa shfrytëzim, dhunë dhe diskriminim!

 

"Vatra" Center photo collage during the years

 

Dokumentari "Vatra-15 Vjet arritje dhe sfida në veprimet kundër trafikimit njerëzor në Shqipëri, financuar nga the Austrian Development Cooperation

 

Sherbimet per Viktimat e Trafikimit te ofruara nga Qendra Vatra

 

  
Të Rejat
Për të rejat më të fundit ju lutem vizitoni faqen tonë të Facebook në linkun: QendraPsikoSocialeVatra

Qendra Psiko-Sociale "Vatra" 2008. Të gjitha të drejtat e rezervuara.